Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > Evaluace ESI fondů v ČR: od poznání k ...

Evaluace ESI fondů v ČR: od poznání k rozhodování

3. konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci
Typ akce: konference
Termín konání: 22.11.2017, 9:00 - 17:30
Adresa místa konání: Pařížská 4, Praha 1
Kapacita: 100
Hlavním tématem letošní konference je přejít „od poznání k rozhodování“. V dopolední části konference proběhne panelová diskuse, která bude reflektovat závěry nové studie evaluační kultury napříč zeměmi V4. Cílem panelu bude na tyto závěry reagovat a definovat doporučení a konkrétní úkoly pro ČR, respektive české evaluátory a decision makery.

V další části proběhnou hlavní prezentace konference, které se pokusí přinést inspiraci pro české evaluátory v následujících tématech: práce s doporučeními (inspirace z Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství – IFAD); prezentování dat – „jeden obraz lepší než 1000 slov“ (Martin Mölder z Univerzity v Tartu); příklady dobré evaluační praxe (zkušenosti evaluačního help desku EK pro rozvoj venkova).

Odpolední část bude opět rozdělena na dva paralelní bloky. První blok se zaměří na ukázky kontrafaktuálních evaluací. Hlavním řečníkem v této části je Levente (Levi) Littvay ze Central European University, který se pokusí v přímém přenosu ukázat, jak na kontrafaktuální evaluace v reálných a ne vždy ideálních podmínkách. Pokud máte zájem se tohoto mini-workshopu zúčastnit aktivně, a tedy se pokusit spolu s Levim navrhnout design pro své vlastní evaluace či projekt, ozvěte se nám! Kontakt: jana.drlikova@mmr.cz.

V dalších prezentacích se můžete těšit na příklady aplikace kontrafaktuálních metod – na oblasti sociálního podnikání (Oto Potluka), prevenci kriminální recidivy (Vladimír Kváča) a finančních nástrojů na podporu podnikání (Ondřej Dvouletý).  

Druhý blok je zaměřený na alternativy k evaluacím – různé ekonometrické analýzy (Úřad vlády ČR) či cost-benefit analýzy (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy). Blok odstartuje Petr Bouchal s ukázkou, jaké analýzy je možné realizovat s běžně dostupnými daty.

Naší vizí je nejen přivést kvalitní zahraniční experty do ČR a tím zvyšovat evaluační kulturu, ale přilákat k tématu evaluace i odbornou neevaluátorskou veřejnost ze státní správy a sféry decision-makerů, kteří jsou primárními uživateli evaluací. Věříme, že konference se stane platformou pro sdílení názorů a zkušeností a přispěje i k propojování příbuzných odborných komunit uvnitř i vně implementační struktury ESI fondů, které jinak nemají příležitost komunikovat a sdílet zkušenosti.

Tlumočení z angličtiny do češtiny a naopak bude k dispozici.

23. 11. 2017 se uskuteční navazující vzdělávací workshop s kapacitou 60 osob určený pro odbornou veřejnost.

Kontaktní osoba: Jana Drlíková (jana.drlikova@mmr.cz)

Registrace je již uzavřena. 
 


Přidat událost do kalendáře (Outlook, Google, Android, …)    

Místo konání

Prezentace