Strukturální fondy

20.01.2017: Program INTERREG EUROPE připravuje v březnu 2017 inspirativní akci na Maltě pro všechny zájemce o další výzvu programu

23.01.2017: Pardubice – 16. 12. 2016 zasedali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích. 64. zasedání mělo na programu patnáct bodů. Členové Výboru ...

23.01.2017: Zápis z 8. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“.

23.01.2017: Základní informace k veřejným zakázkám realizovaným v rámci projektů OP VVV.

23.01.2017: Informace ke kontrolám veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů OP VVV.

23.01.2017: Vzor strukturované interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejné zakázky ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+.

23.01.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 16. ledna 2017 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na společné vzdělávání ...