Strukturální fondy

29.08.2016: V minulém týdnu byly schváleny další dvě integrované strategie zaměřené na rozvoj městských oblastí. Připravené čerpat evropské dotace už jsou ITI Hradec Králové – Pardubice a IPRÚ Mladá Boleslav. Přiřadily se tak k ...

25.08.2016: ESÚS programu ESPON 2020 zveřejnil nový termín pro předkládání návrhů cílených analýz pro třetí kolo výběru.

29.08.2016: Řídící orgán programu Interreg V-A SR - ČR 2014-2020 oznamuje, že z technických důvodů (úprava formuláře žádosti o nenávratný finanční příspěvek v ITMS2014+) posune termíny výzev vyhlášených dne 22. 04. 2016 na 31. ...

26.08.2016: Ministerstvo zemědělství ČR aktuálně vyzývá farmy nebo nestátní neziskové organizace, které spolupracují s farmami, k zasílání projektových záměrů souvisejících se sociálním zemědělstvím sekretariátu RSK v daném ...

25.08.2016: Ještě týden je možné se zapojit do cestovatelské soutěže Kompas aneb Navštiv projekty ROP Jihozápad, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. V posledním dílčím losování jsme si pro Vás ...

25.08.2016: Řídící orgán OP VVV vydává Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, která obsahují pravidla a postupy platné pro všechny typy oprávněných žadatelů a příjemců Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

25.08.2016: Seminář pro žadatele k 49. výzvě "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II." IROP v Praze ve středu 7. září 2016.

25.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších ...

23.08.2016: ŘO OP VVV zveřejňuje zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených ve výzvách.

23.08.2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - projektový manažer/projektová manažerka interních projektů OP PIK v oddělení podpory a řízení projektů odboru podpory finančních nástrojů a ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů